Poděkování hostimské mládeži

21.10.2014 09:28

Fotbalisté TJ Hostim tímto děkují hostimské mládeži za finanční dar z výtěžku z hostimského posvícení. Při nedělním utkání byla hráčům za reklamu a reprezentaci obce předána krásná částka 9.000,- Kč, která bude využita na provoz oddílu. Moc děkujeme, vaší přízně si nesmírně vážíme!